Ny domstolsbyggnad, Malmö

När domstolsbyggnaden står klar hösten 2022 kommer den att inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö, samt Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Nybyggnationen i Nyhamnen omfattar ca 34.000 kvm bruttoarea och kommer att rymma 40 förhandlingssalar. Domstolsfastigheten blir en av norra Europas största arbetsplatser för jurister och ett av Castellums största byggprojekt genom tiderna. Byggnaden kommer […]

Ny domstolsbyggnad, Malmö Läs mer »