Hållbarhet

Kvalitet och miljö är en viktig del i vår vardag och något vi ständigt arbetar med.

Miljöpolicy

Vi arbetar med att energieffektivisera fastigheters energiförbrukning och då är det såklart viktigt för oss att se över vårt dagliga arbete och bidra till att sänka vår egen miljöpåverkan. Vi försöker så långt det går att använda miljöklassade produkter i våra projekt och dagliga arbete. Projekten planeras noga för att undvika onödiga transporter och körningar.

Kvalitetspolicy

Kvaliteten i arbetet vi utför är inte bara en förutsättning för att få nöjda och återkommande kunder utan också en förutsättning för att kunna känna en yrkesstolthet i de olika momenten vi utför i vår verksamhet. Detta uppnår vi om vi ständigt förbättrar uppsatta rutiner, håller oss uppdaterade med gällande lagstiftningar och kravställningar.

Som ett led i vårt kvalitets och miljöarbete är vi certifierade av SP Certifiering enligt SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015 sedan februari 2019.

forest, trail, sunbeams-2942477.jpg