Ny domstolsbyggnad, Malmö

När domstolsbyggnaden står klar hösten 2022 kommer den att inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö, samt Hyres- och arrendenämnden i Malmö.

Nybyggnationen i Nyhamnen omfattar ca 34.000 kvm bruttoarea och kommer att rymma 40 förhandlingssalar. Domstolsfastigheten blir en av norra Europas största arbetsplatser för jurister och ett av Castellums största byggprojekt genom tiderna. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Vi känner stor glädje och tacksamhet över förtroendet att få ha hand om styr och övervakning i detta projekt.

Kv. Kattegat 24 – Familjens Hus

Vi har fått förtroendet att vara med och bygga familjens hus i Anderslöv åt Curahill där MVB AB är totalentreprenör och byggare. Huset kommer innehålla Vårdcentral, vårdboende, öppen förskola med BVC, Bibliotek och förskola med 8 avdelningar. Vi kommer leverera styrlösningarna och kommer bland annat knyta ihop geoenergianläggningen och ventilationssystemen. Kommer bli ett mycket spännande projekt som skall vara färdig sommaren 2021.