VEAB HELSINGBORG

VEAB i Helsingborg är ett av de ledande företagen inom ventilationsbranschen. Verksamheten består i huvudsak av att utföra ventilationsentreprenader och service på fastighetstekniska installationer. Bolaget grundades 2017 och har idag 11 anställda.

Vi tar ett helhetsgrepp och utför alla typer av installationer inom klimatbranschens områden för att få ett optimalt inomhusklimat. Vår tekniska kompetens och servicetänkande ger alltid en behovsanpassad och energieffektiv lösning.

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015 sedan januari 2009.

Anbud, offerter och fakturor

Vi tar emot förfrågningar via e-post offert.helsingborg@veab.biz

Vi tar emot fakturor via e-post helsingborg@veab.biz