Entreprenad – från idé till totallösning

Vi utför allt inom byggnadsautomation. Detta inkluderar projektering, nyinstallationer, ombyggnader, service, felsökning och reparationer. Vi har alltid kundens önskemål och krav som utgångspunkt. Samverkan mellan alla inblandade är en viktig aspekt och något som vi alltid lägger stort fokus på.

En grundtanke vi utgår ifrån i alla projekt och åtagande är kvalitet. Kvalitet kan betyda mycket men vi anser att automationslösningarna ska vara hållbaraenkla att förstå och energieffektiva.

Vi erbjuder
Hållbara
Vi använder oss av produkter och systemlösningar som är välkända och etablerade på marknaden.
Enkla att förstå

Handlar om att man lätt kan förstå hur byggnadsautomationslösningarna är uppbyggda och är lätta att ändra och förbättra efterhand som byggnaden förändras och byggs om eller till.

Energieffektiva

Funktioner och lösningar är något som vi ständigt funderar på och försöker arbeta in i projekten för att hjälpa kunden att hålla nere energiförbrukningen utan att försaka komforten inomhus.