Ny domstolsbyggnad, Malmö

När domstolsbyggnaden står klar hösten 2022 kommer den att inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö, samt Hyres- och arrendenämnden i … Fortsätt läsa Ny domstolsbyggnad, Malmö